Gdzie najczęściej wykorzystuje się rury izolowane?

Published: 24 August 2022

Rury izolowane pozwalają na zapewnienie odpowiedniej i efektywnej pracy systemów ciepłowniczych oraz klimatyzacyjnych. Izolacje rur stosuje się obecnie niemalże w każdej nowo zamontowanej sieci. Sprawdź, gdzie najczęściej montuje się rury izolowane i w jakim celu.

Gdzie najczęściej wykorzystuje się rury izolowane?

Izolacje na rury są nie tylko gwarancją zmniejszenia strat ciepła, ale i uzyskania większego bezpieczeństwa. Rurociągi pozbawione izolacji są narażone na korozję i stałe oddziaływanie warunków atmosferycznych. Częste awarie pociągają za sobą inne konsekwencje, które są nierzadko dość kosztowne w naprawie. Izolacje rur wykorzystuje się więc najczęściej zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i budynkach użyteczności publicznej. Zastosowanie izolacji pozwala zadbać o bezpieczeństwo osób korzystających z obiektów oraz finanse właścicieli lokali.

Izolacje rur stosuje się przy instalacjach będących elementem wodociągów, ale i gazociągów, rurociągów przemysłowych i paliwowych a także tych transportujących ścieki lub zboże. W tych rurociągach, pozbawionych izolacji, najczęściej dochodzi do uszkodzeń mechanicznych, wywołanych poprzez ścieranie wewnętrznej powierzchni rur przewodowych.

Zalety rur izolowanych

Zastosowanie rur izolowanych, oprócz zapewnienia większego bezpieczeństwa, zapewnia również szereg innych udogodnień. Izolacja służy nie tylko do całkowitego wykluczenia strat ciepła, ale i do ograniczenia hałasu generowanego przez transportowany materiał. Lepsza akustyka jest szczególnie istotna podczas przepływu substancji pod wysokim ciśnieniem. Oznacza to również większy komfort dla mieszkańców lub użytkowników budynków, które są obsługiwane przez izolowany rurociąg.

Rurociągi izolowane charakteryzują się również zwiększoną elastycznością. Izolacja zapewnia ułatwiony montaż rur, dzięki czemu sprawdzi się w miejscach o ograniczonej lub trudnej w zagospodarowaniu przestrzeni. Wartą uwagi cechą jest również niska waga rur izolowanych, dodatkowo ułatwiającą montaż rurociągu.

Środowiska sprzyjające powstawaniu korozji

Rurociągi odpowiadające za przesył wody lub innych płynnych substancji są naturalnie narażone na powstawanie korozji. Płyny przedostające się przez niezabezpieczone rury mają ogromny wpływ na pojawienie się ubytków w instalacji. Kwestia powstawania korozji nie omija również rurociągów odpowiedzialnych za transport innych substancji, niż woda. Uszkodzenia mechaniczne są pierwszym krokiem do powstania ubytków w instalacji, które następnie tworzą sprzyjające warunki dla korozji.

Innym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu korozji rur jest ich umiejscowienie. Izolacje rurociągów stosuje się zarówno w przypadku tych biegnących na powierzchni, jak i tych znajdujących się pod ziemią. W zależności od tego, gdzie znajduje się rurociąg, powinno się zastosować inny rodzaj izolacji.

Izolacje poliuretanowe

Ten typ izolacji chroni rury przed korozją i zniszczeniami mechanicznymi wewnętrzne powierzchnie rur przewodowych. Najczęściej stosuje się go przy budowie gazociągów, wodociągów, rurociągów przemysłowych szlamu, żużla, odpadów poflotacyjnych, kruszyw, transportujących ścieki, a także zbiorników wody pitnej i zbóż.

Izolacje polietylenowe

Ten typ izolacji ma za zadanie chronić przed korozją rurociągi prowadzone pod powierzchnią ziemi, dlatego najczęściej stanowią elementy izolacji wodociągów, gazociągów, rurociągów ścieków i wód po oczyszczalni, rurociągów paliwowych w rafineriach i na stacjach benzynowych oraz izolacje rurociągów przemysłowych o temperaturze pracy w zakresie od -70˚C do +50˚C.

Ryzyko uszkodzeń mechanicznych

Rurociągi umieszczone na powierzchni ziemi są bardziej narażone na wystąpienie uszkodzeń mechanicznych. Na instalacje tego typu stale oddziałują warunki atmosferyczne, promienie słoneczne, wilgoć oraz śnieg czy grad. Brak zabezpieczenia i zastosowania izolacji rur zewnętrznych poskutkuje niezwykle szybkim zużyciem się instalacji i finalnie jej uszkodzeniem.

Dość poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa rurociągów zewnętrznych jest również czynnik ludzki. Rury mogą zostać nieprawidłowo połączone, przez co instalacje stworzone z myślą o wytrzymaniu wysokiego ciśnienia może spowodować wyciek lub poważne uszkodzenie rurociągu. Instalacje są również często narażone na celowe ich uszkodzenie, dokonywane przez osoby trzecie. Izolacje rur pozwalają na zminimalizowanie wyniku aktów wandalizmu, a tym samym zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia krytycznej awarii rurociągu.